Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Frøya kommune. Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettingen:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.
  • Et offentlig organ skal til enhver tid ha en ajourført samleplan, arkivplan, som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal også vise hvilke instrukser, rutiner, reglement, planer osv som gjelder for arkivarbeidet. jfr. arkivforskriften § 2-2

Formålet med arkivplanen er at den skal være Frøya kommunes kvalitetssystem for arkivdanning og arkivforvaltning, -et viktig internt arbeidsredskap og styringsverktøy.

Laster...